ES projektai

ES Projektai

„UAB SEMINAL WORK darbo našumo didinimas sukuriant įmonės produktų ir jų pakuočių dizaino sprendinius.“

UAB Seminal Work nuo 2020 m. gegužės mėn. įgyvendina projektą, kurio metu numatoma sukurti šešis originalius dizaino sprendinius.

Projekto metu bus sukurti 6 originalūs gaminių dizaino sprendiniai 3 skirtingoms gaminių grupėms. Produkto ir jo pakuotės dizaino paskirtis – išskirti produktą iš konkurentų. Dėl šios priežasties numatoma panaudoti naujas dizaino galimybes, kurios padės perteikti vartotojui reikšmingus aspektus apie produktą. Įgyvendinus projektą, bus padidintas įmonės gaminių patrauklumas, o kartu ir paklausa bei įmonės produktyvumas.

Įgyvendinus projektą originalūs dizaino sprendiniai bus taikomi serijinėje gamyboje, parduodant produktus „Amazon“ platformoje, tokiu būdu projekto įgyvendinimas prisidės prie įmonės konkurencingumo didinimo.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto numeris: 03.3.1-LVPA-K-838-02-0081
Projekto pavadinimas: „UAB SEMINAL WORK darbo našumo didinimas sukuriant įmonės produktų ir jų pakuočių dizaino sprendinius."
Projekto vykdytojas: UAB „Seminal Work"

Bendra projekto vertė: 40 250,00 Eur
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama: iki 30 000,00 Eur

Projekto vykdymo pradžia: 2020 05 01
Projekto vykdymo pabaiga: 2022 01 31